Jag behöver rekrytera

Kornboden hjälper dig med alla delar i en rekrytering. Från första mötet fram tills du valt ut din kandidat. Vi anpassar processen efter just ditt behov och ser bland annat till att du når ut i rätt kanaler och skapar intresse hos rätt kandidater, exempelvis genom aktivt sök (head hunting) i våra omfattande nätverk.

Vilket är ditt behov?

Vi utgår alltid från en behovsanalys och en kravprofil, som görs tillsammans med dig. Den har en tydlig koppling till de krav som ställs och vilka personliga egenskaper som är viktiga i den aktuella rollen/tjänsten. Vår långa erfarenhet av rekrytering inom många olika branscher, gör att du kan vara trygg med att alltid få den bästa kandidaten till den tjänst du behöver fylla.

Intervjuer och tester

Vi hjälper både större och mindre företag och organisationer. Kornboden står för kvalitet i alla moment. För att hantera ansökningar och urval arbetar vi med marknadens bästa, webbaserade verktyg. Våra kompetenta medarbetare är även certifierade för att genomföra tester och intervjuer enligt vetenskapliga metoder.

De personliga mötena med kandidaterna väger tungt i vår urvalsprocess. Som kund kan du hela tiden följa processen och se vilka kandidater som väljer att söka tjänsten.

Hör av dig till oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa till.