Jag behöver råd kring HR-frågor

Kornbodens rådgivning utgår ifrån ditt behov, i dagsläget eller ett längre perspektiv. Genom att träffas kan vi tillsammans se över vilken typ av stöd du behöver.

Vi kan erbjuda hjälp under hela eller delar av rekryteringsprocesser, vid analys och strategi för rekrytering eller vid omorganisationer med exempelvis kartläggning av kompetens inom företaget. Vi brukar dela upp det i tre delar; hur organisationen ser ut, vad du som kund kan göra och hur du ska göra det. Vid rådgivning får du alltid stöd av Kornbodens mest seniora och erfarna medarbetare.

Hör av dig till oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa till.