Jag behöver lära mig mer om rekrytering

Kornboden kan hålla utbildningar på ditt företag. Även här styr ditt behov och utbildningarna kan anpassas efter din organisations förutsättningar. Du får de kunskaper du behöver för att exempelvis själv kunna hålla anställningsintervjuer, göra kravprofiler och verifiera att personen stämmer med behovsanalys och kravprofil. Utbildningen kan också syfta till att du blir en kunnig beställare av tjänster i hela eller delar av rekryteringsprocessen.

Hör av dig till oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa till.