Jag behöver hjälp med arbetsprover

Att genomföra ett arbetsprov är det enskilt bästa sättet att verifiera förmågan att lösa en uppgift. Vi har lång erfarenhet av att konstruera situationer med rätt förutsättningar för praktiska arbetsprov. Det kan vara allt från att läsa ritningar till att utföra moment i verkstads- eller kontorsmiljö. Testet designas för att enkelt kunna verifiera att personen klarar de viktigaste momenten i arbetsuppgifterna. Arbetsprov görs med fördel hos kunden på den aktuella arbetsplatsen.

Hör av dig till oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa till.