Jag behöver en second opinion

När du hittat lämpliga kandidater själv, kan vi hjälpa dig att kvalitetssäkra din rekrytering. Vi kallar det second opinion och här ingår två delar – verifiering och tester.

Den viktigaste delen i verifieringen är intervjuer

Vi genomför djuplodande, kompetensbaserade intervjuer utifrån vetenskapliga metoder. Då ser vi om kandidaten är den person med den kompetens som du söker.

Det personliga mötet, med en erfaren och professionell rekryterare, i kombination med olika tester gör att vi kan verifiera flera delar.

Steg ett är att säkerställa att kunskap och kompetens stämmer med behovet. Steg två är att bedöma lämplighet i en framtida roll. Det kan vara exempelvis en specialist som ska bli generalist och chef. I steg tre, när allt annat stämmer, görs ett sluturval.

Testerna och intervjuerna stäms av mot kravprofilen. Därefter sammanställs en helhetsbild av personen. Resultatet leder både till att du som arbetsgivare kan verifiera att personen stämmer mot kravprofilen, men även att kandidaten har en möjlighet att lära sig något om sig själv.

När du träffat de slutliga kandidaterna kan du fatta ett beslut utifrån vår professionella bedömning, din egen uppfattning och magkänsla. Då tar du ställning till vilken av kandidaterna, med kanske helt olika bakgrunder men samma potential, som kommer att passa bäst in i företagets anda, kultur och ambition.

Så här får du nytta av kompetens- och personlighetstesterna

För att konfirmera att rätt kandidat har valts ut i slutprocessen, görs ett eller flera test i kombination. Våra medarbetare är certifierade i TalentQ och kan genomföra trygga och integritetssäkrade tester.

Det finns tre delar inom TalentQ; den första är Dimension, ett självskattningstest som verifierar personligheten, med styrkor och svagheter. Den andra delen är Elements och riktar in sig på personens numeriska, logiska och verbala färdigheter. I vissa tjänster kräver en viss färdighet inom dessa områden för att lyckas bra i sitt arbete. Sista delen i TalentQ är Drives som fokuserar på drivkraft och motivation. Här ser du om kandidaten motsvarar den förväntan du har.

Aspects är en lightversion av Dimension och Elements. Den använder vi bland annat när en arbetsgivare vill se över sin arbetsstyrka för att exempelvis bedöma om det behövs förändringar eller kompletteringar i arbetsgruppen utifrån personlighet och färdighet. Den innehåller 5–6 personlighetsdelar, i stället för 15–18, och kortare kompetensbaserade intervjuer.

TalentQ tillsammans med kompetensbaserade intervjuer är också ett utmärkt verktyg för dig som ska identifiera och lyfta befintlig personal, vem i personalstyrkan du ska satsa på som har rätt personlighet och färdighet. Att på förhand veta vilka styrkor och svagheter som finns hos personen är bra för att bättre kunna stötta den som anställs.

Vi har även genomfört tester på begäran av personer som är nya i sin ledarroll och vill veta mer om sin personliga förmåga.

Hör av dig till oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa till.