Våra tjänster inom rekrytering och bemanning

Allt fler upptäcker fördelarna med att ta professionell hjälp för att hitta och kvalitetssäkra rätt kompetens till sitt företag. Här kan vi på Kornboden hjälpa till med hela eller delar av din rekrytering. Vi känner den lokala marknaden väl och kan snabbt sätta oss in i just ditt behov. Grunden i vårt tjänsteutbud är rådgivning, rekrytering och bemanning.

Rådgivning

Kornbodens rådgivning utgår ifrån ditt behov, i dagsläget eller ett längre perspektiv. Genom att träffas kan vi tillsammans se över vilken typ av stöd du behöver.

Rekrytering

Kornboden hjälper dig med alla delar i en rekrytering. Från första mötet fram tills du valt ut din kandidat.

Bemanning

Varför anställa när du kan hyra in personal? Genom att låta oss göra jobbet att hitta kompetent personal att hyra ut till dig, kan du fokusera på din kärnverksamhet, dina kunder och försäljning.

Second opinion

När du hittat lämpliga kandidater själv, kan vi hjälpa dig att kvalitetssäkra din rekrytering. Vi kallar det second opinion och här ingår två delar – verifiering och tester.

Chefsrekrytering

När en ny medarbetare i en ledande befattning ska rekryteras är det många faktorer som ska stämma. Kornboden har rekryterat chefer och ledare till framgångsrika företag och organisationer sedan 1996.

Kommunicera med kandidater

Den som någon gång rekryterat på egen hand vet vilken omfattande administration det innebär att hantera och kommunicera med de som söker tjänsten. Det tar mycket tid i anspråk och kräver struktur.

Hitta kandidater

Behöver du hjälp att berätta att du söker nya medarbetare och nå ut till bra kandidater? Vi kan stötta dig så att du optimerar dina chanser att få en bra bruttolista av kandidater att välja bland när du behöver rekrytera.

Kravprofil

Vet du vilken person du behöver, egentligen? Det kanske inte är den du tror. Vi hjälper dig att reda ut vilka krav du behöver ställa idag och i framtiden.

Arbetsprov

Att genomföra ett arbetsprov är det enskilt bästa sättet att verifiera förmågan att lösa en uppgift. Vi har lång erfarenhet av att konstruera situationer med rätt förutsättningar för praktiska arbetsprov.

Utbildning

Vill du bli bättre på att själv rekrytera eller beställa rekryteringstjänster? Kornboden kan hålla utbildningar på ditt företag, exempelvis hur du genomför anställningsintervjuer eller gör behovsanalyser och kravprofiler.