Porträttbild av Tina Vedin, Örnfrakt

Så vet du om magkänslan stämmer när du ska anställa

Alla som någon gång rekryterat vet hur svårt det kan vara att hitta rätt person. Många företag söker i sina egna nätverk och via sociala medier. När det sedan är dags att gå vidare i urvalsprocessen är det lätt att köra fast – eller ännu värre – välja fel person. Därför har allt fler upptäckt fördelarna med att ta hjälp av en second opinion.

– Man har en magkänsla och behöver bolla den mot en professionell bedömning, oftast stämmer den men inte alltid. Det säger Tina Vedin som är ekonomichef och ansvarig för HR-frågor vid transportföretaget Örnfrakt.

Personligheten är viktigast

Örnfrakt är en ekonomisk förening, en sammanslutning av 90 medlemsföretag med många verksamheter, runt 500 fordon och drygt 30 personer på kontoret. Det finns ett kontinuerligt behov av att rekrytera. Under de senaste åren har man tagit hjälp med second opinion många gånger. Även vid interna omplaceringar.

– Det som är svårast är att hitta rätt personlighet, med det driv och engagemang vi söker. Vår verksamhet pågår 24 timmar per dygn och innebär snabba beslut. Vi jobbbar därför mycket proaktivt och med hållbarhet i fokus.

En felrekrytering är kostsam för alla parter

Tina Vedin menar att det är bra att tänka och tydliggöra för sig själv vilka egenskaper och vilken personlighet man är ute efter. Att tratta ner kraven. Det blir också lättare att skapa rätt förutsättningar när man vet vilka styrkor personen har och vad som behöver stärkas upp redan i inledningen. Det ger ett försprång och en bra start för både den anställde och företaget.

– Vi kan vara tydliga med vad rekryteringsföretaget ska trycka på i personlighets- och färdighetstest och i de djuplodande kompetensintervjuerna. Då får vi bland annat en bra uppfattning om hur personen hanterar olika arbetssituationer.

För Örnfrakt har det inneburit flera fördelar att få hjälp av erfarna rekryterare att ta fram en oberoende utvärdering för att fatta rätt beslut. Det har frigjort massor av tid samtidigt som resultatet blir säkrare.

– Vi har jobbat med Kornboden i flera år, de har lärt känna oss och ser snabbt vårt behov. Det känns tryggt.