Flygbild Domsjö Fabriker

Intressant storsatsning i Domsjö

I slutet av september kommer besked om storsatsningen på ett bioraffinaderi blir verklighet. Det är bland andra Domsjö Fabriker, Akzo Nobel, Borealis, H&M, Holmen, Ikea, Norra Skogsägarna, Norrskog, Nätraälven Skog, Sekab, Sveaskog, Övik Energi och Länsstyrelsen står bakom finansieringen av förstudien, med SP Processum som projektägare.

Många nya jobb

Om mångmiljardsatsningen blir av kommer anläggningen att byggas på fabriksområdet i Domsjö och skapa ca 5000 arbetstillfällen.

– Ett gigantiskt och spännande projekt som jag verkligen hoppas bli verklighet. Min förhoppning är att det skapar ringar på vattnet långt utanför Ö-vik, vilket kommer generera ytterligare jobb. Det skulle vara riktigt kul att se dem våga satsa, konstaterar Malin Vedman vid Kornboden i Ö-vik.