Frustrerad man vid dator

Så gör du när alla slåss om arbetskraften

Örebro växer snabbt och invånarantalet beräknas nå 150 000 under 2018. Barn och ungdomar kommer att stå för en ökning med drygt 600 personer per år, medan den äldre gruppen över 65 växer med 440 personer per år. Samtidigt beräknas antalet invånare i yrkesför ålder öka något långsammare.

– Det innebär ett underskott av lokal arbetskraft, konstaterar Rickard Fornes på Kornboden i Örebro.

Stort behov av kompetens

Befolkningsökningen har i sin tur skapat ett stort behov av bostäder. Därför byggs det mer än någonsin. Byggföretagen nyanställer förstås, men det är inte bara snickare, målare och andra hantverkare som efterfrågas.

– Byggboomen har dragit med sig många andra branscher. Det behövs även tjänstemän på olika nivåer och servicepersonal till konsult- och tjänsteföretag inom ett brett spektrum. Ju fler som flyttar in desto större blir också behovet av all samhälls- och kringservice. Det skapar stora möjligheter för både företag och dem som söker arbete, berättar Rickard Fornes på Kornboden i Örebro.

Som om inte det räcker har Örebro på senare år blivit en attraktiv stad för centrallager. Med sitt geografiskt strategiska läge har många stora företag upptäckt fördelarna med en placering här.–

Det är en näring som växer, vi ser inte att det kommer att ändra sig. Snarare tvärt om. De söker ständigt nya medarbetare.

Här kan jobb och karriär mötas

Örebro går blomstrande tider tillmötes. Men hur ska man som arbetsgivare hitta den kompetens som krävs?

– Det gäller att leta brett och kanske utanför de vanliga kanalerna. Vi har både en bra förankring lokalt, men även ett gediget kontaktnät över stora delar av landet. Det finns alltid människor som kan tänka sig att flytta dit arbetet finns eller för att satsa på sin karriär. Vi kan hjälpa till att hitta dem, säger Rickard Fornes.