Omställningsföretag, Örebro

Hem Omställningsföretag, Örebro

Kornboden är ett omställningsföretag i Örebro och vi kan erbjuda ett strategiskt och operativt stöd vid en omställningsprocess. Med vår långa erfarenhet ser vi till att genomföra en så effektiv och smidig omställning som möjligt.

Vi på Kornboden har levererat bra resultat inom omställning för olika företag och branscher i över tio år. Vi är ett kvalificerat och seriöst omställningsföretag i Örebro och har samarbetsavtal med Trygghetsfonden (TSL) och underkonsultavtal med Trygghetsrådet (TRR). Våra coacher har stor erfarenhet och kunskap av att möta människor i olika situationer och vårt bemöta nde bygger på respekt, värme och realism.

Ett professionellt omställningsföretag i Örebro

Ibland blir en omorgansiation eller uppsägning av personal nödvändigt i företaget, och det är ofta ett jobbigt beslut för såväl arbetsgivare som den avskedade. I sådana situationer har vi den kompetens som krävs för att hantera detta och en besvärlig situation blir lite lättare. Som auktoriserat omställningsföretag i Örebro kan vi erbjuda ett professionellt stöd i processen med omställing och ser till att den sker på ett så effektivt sätt som möjligt.

Vi erbjuder omställning med individen i centrum och ser alltid till den enskilde individens behov och förutsättningar. Vår målsättning är att snabbt komma till en lösning med en ny sysselsättning.

Hör gärna av er om ni har några andra funderingar om oss som omställningsföretag eller om ni behöver hjälp vid en omställningsprocess. Vi finns på mail och telefon som ni finner här till höger. Välkommen till Kornboden!