Omställning, Örebro

Hem Omställning, Örebro

På Kornboden kan vi ge er ett strategiskt och operativt stöd vid omställning i Örebro.

Ibland blir en omorgansiation eller uppsägning av personal nödvändigt i företaget, och det är ofta ett jobbigt beslut för såväl arbetsgivare som den avskedade. I sådana situationer har vi den kompetens som krävs för att hantera detta och en besvärlig situation blir lite lättare.

Som auktoriserat omställningsföretag kan vi erbjuda ett professionellt stöd i processen med omställing och ser till att den sker på ett så effektivt sätt som möjligt. Vi erbjuder omställning med individen i centrum och ser alltid till den enskilde individens behov och förutsättningar. Vår målsättning är att snabbt hitta en lösning med en ny sysselsättning.

För en professionell omställning i Örebro

Med vår långa erfarenhet av omställning i Örebro ser vi till att genomföra en så effektiv och smidig process som möjligt. Kornboden har levererat bra resultat inom omställning för olika företag och branscher i över tio år.

Vi är en kvalificerad och seriös leverantör av omställning i Örebro och har samarbetsavtal med Trygghetsfonden (TSL) och underkonsultavtal med Trygghetsrådet (TRR). Våra coacher har stor erfarenhet och kunskap av att möta människor i olika situationer och vårt bemötande bygger på respekt, värme och realism.

Tveka inte att kontakta oss om ni hamnar i en situation där en omställning krävs. Hör gärna av er om ni har några andra funderingar om hur vi arbetar i omställningsprocessen.

Välkommen till Kornboden!