Auktorisationsvillkor

Auktorisationen säkerställer seriösa företag som uppfyller höga krav på affärsmässighet. Vi gör bemanningsbranschen trygg genom att utföra noggranna kontroller av de auktoriserade företagen.

För att bli auktoriserad medlem måste företagen uppfylla följande villkor:

 • Utövar verksamhet inom bemanningsområdet sedan minst 12 månader.
 • Följer Bemanningsföretagens stadgar
 • Följer Bemanningsföretagens Etiska Regler
 • Är bunden av kollektivavtal för det avtalsområde inom vilket företaget verkar
 • Tillämpar minst Bemanningsföretagens Allmänna Leveransvillkor
 • Omfattas av Bemanningsföretagens Ansvarsförsäkring eller motsvarande
 • Har fastställd jämställdhetsplan (om det krävs enligt lag)
 • Säkerställer att underleverantör är momsregistrerad, erlägger skatter och avgifter, omfattas av underleverantörsförsäkring och är bunden av kollektivavtal för anställd personal *)
 • Minst en person i ledande ställning i företaget har genomgått Bemanningsföretagens särskilda Auktorisationsutbildning
 • Synliggör att det är ett Auktoriserat Bemanningsföretag i sin marknadsföring och platsannonsering
 • Företer det senaste årsbokslutet
 • Genomgår auktorisationsnämndens årliga granskning.

Företagen är även skyldiga att, enligt Bemanningsföretagens stadgar, följa svensk lagstiftning, lämna statistik och andra uppgifter till Bemanningsföretagen och Svenskt Näringsliv som vi behöver för att kunna göra vårt bästa för branschen. Auktorisation och medlemskap i Bemanningsföretagen förutsätter att aktuell verksamhet bedrivs i juridisk person.

Alla företag granskas i samband med inträdet och därefter en gång om året. Företag som vid den årliga granskningen inte uppfyller auktorisationens villkor får inte vara kvar som medlem. Granskningen sker i auktorisationsnämnden och beslut om auktorisation sker i Bemanningsföretagens styrelse.

Jag söker nytt jobb!

Registrera din CV hos oss så våra rekryterare snabbt kan hitta dig när lediga jobb uppstår.

Omställning

Kornboden har med bra resultat levererat omställningsuppdrag inom olika företag och branscher i över tio år.

Jag vill hyra personal!

Vår idé med bemanningstjänster är att matcha våra kunders behov med våra medarbetares möjlighet att uppfylla dem.

Kornboden söker dig!

Här ser du våra lediga jobb som just nu annonseras ut. Hittar du inte ett ledigt jobb som passar dig just nu, registrera ditt CV så finns du med då nya jobb dyker upp.

Jag vill rekrytera!

Vi har sedan 1996 genomfört över 10 000 rekryteringar. Vi är idag 14 personer på 4 orter som varje dag jobbar med att rekrytera – det är din trygghet!

Jag är chef och söker nytt jobb!

Det är av stor vikt att alla faktorer stämmer när det ska rekryteras en ny medarbetar i en ledande befattning. Kornboden Kompetens har rekryterat chefer och ledare till framgångsrika företag sedan 1996.

Kornboden på Facebook